Serwis Eko-opracowania.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu Eko-opracowania.pl.
Zamknij komunikat
 Poniedziałek, 09 grudnia 2019 r. 343 dzień roku         
Uwaga na KOBIZE

Menu główne
O firmie
Oferta
Współpraca
Ciekawostki
Referencje
Muzyka
Kontakt

Statystyki
Liczba wizyt: 205.779
Ostatnie logowanie:
2019-12-09 16:11:38

Osób online: 1

Subskrypcja
Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w serwisie EKO-Opracowania.pl zapisz się na listę subskrybentów.
 
Dodaj   Usuń

 
Przedsięwzięcia w środowisku
Realizacja:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska,
2) planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar
- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przez przedsięwzięcie rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Zapytaj, czy Twoje zamierzenie inwestycyjne jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko...

Przedsięwzięciami są również inwestycje:
  1. realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, jeżeli ich realizacja spowoduje:
    • wzrost emisji o nie mniej niż 20 % lub
    • wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20 %;
  2. realizowane na terenie zakładu lub obiektu, będące przedsięwzięciami, których realizacja spowoduje zaliczenie zakładu lub obiektu do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących i planowanych, sumuje się.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich,
  • informacje o planowanym przedsięwzięciu lub raport o oddziaływaniu na środowisko (spytaj o warunki współpracy w tym zakresie),
  • dla niektórych przedsięwzięć - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

 

© 2007 - 2019 EKO-Opracowania.pl :: All rights reserved :: Hosting & design SNUG.pl