Serwis Eko-opracowania.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu Eko-opracowania.pl.
Zamknij komunikat
 Poniedziałek, 09 grudnia 2019 r. 343 dzień roku         
Uwaga na KOBIZE

Menu główne
O firmie
Oferta
Współpraca
Ciekawostki
Referencje
Muzyka
Kontakt

Statystyki
Liczba wizyt: 205.798
Ostatnie logowanie:
2019-12-09 17:40:19

Osób online: 1

Subskrypcja
Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w serwisie EKO-Opracowania.pl zapisz się na listę subskrybentów.
 
Dodaj   Usuń

 
Gospodarka odpadami
Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska wytwórca odpadów jest obowiązany do:
 1. uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

 2. Ponadto:
  Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia
  (mówiąc o
  - zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów
  - przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)

  Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów
  Transportujący odpady będzie obowiązany do wpisu w rejestr prowadzony przez Marszałka Województwa.
Odpadami niebezpiecznymi są m.in:
przepracowane oleje, akumulatory, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin, lampy samowyładowcze, zużyte pojazdy i ich podzespoły, zużyte monitory, telewizory, lodówki i chłodziarki oraz niektóre odpady budowlane etc…
Zapytaj, czy Twoje odpady kwalifikują się jako niebezpieczne...

Specyficzną grupą odpadów jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są to urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500 V dla prądu stałego.
Zapytaj o gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym...

Czy myślałeś o utworzeniu punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub stacji ich demontażu?
Dowiedz się o wymaganiach dla stacji demontażu w kontekście ochrony środowiska...

 

© 2007 - 2019 EKO-Opracowania.pl :: All rights reserved :: Hosting & design SNUG.pl