Serwis Eko-opracowania.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu Eko-opracowania.pl.
Zamknij komunikat
 Wtorek, 21 listopada 2017 r. 325 dzień roku         
Informacja
Uwaga! 15 marca termin zbiorczego zestawienia o odpadach!

Menu główne
O firmie
Oferta
Współpraca
Ciekawostki
Referencje
Kontakt

Statystyki
Liczba wizyt: 152.883
Ostatnie logowanie:
2017-11-21 22:20:41

Osób online: 1

Subskrypcja
Jeżeli chcesz być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w serwisie EKO-Opracowania.pl zapisz się na listę subskrybentów.
 
Dodaj   Usuń

 
Pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
 1. szczególne korzystanie z wód;
  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (w tym do urządzeń wodnych);
  • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
  • korzystanie z wód do celów energetycznych;
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 3. wykonanie urządzeń wodnych; przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
  • budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,
  • zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
  • stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
  • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
  • obiekty energetyki wodnej,
  • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
  • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
  • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
  • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 6. piętrzenie wody podziemnej;
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 9. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 10. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie
- na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.
Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne są:
 • operat wodnoprawny - zapytaj o warunki opracowania
 • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych - zapytaj o więcej
 • do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach odrębnych dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń,
 • inne - w zależności od specyfiki zamierzonego korzystania z wód (np. decyzja środowiskowa)

 

© 2007 - 2017 EKO-Opracowania.pl :: All rights reserved :: Hosting & design SNUG.pl